Duyurular

GAZ?ANTEP SERBEST B?LGES? 31.12.2015 ??LEM HACM? 86.295.782 $ OLARAK GER?EKLE?M??T?R.SERBEST B?LGELERDEN BA?KA B?R ¨¹LKEYE YAPILAN SATI?LARIN T¨¹RK?YE ?HRACAT KRED? BANKASI A.?.'N?N KRED?, S?GORTA VE GARANT? H?ZMETLER?NDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL?? YAYIMLANDISERBEST B?LGELER B?LG?SAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA G?R?? ?Z?N BELGES? VE TA?IT PULU ?LE ?LG?L? DE????KL?KLER.SERBEST B?LGELERDEK? ¨¹STYAPI VE TA?INMAZLARIN TAHS?S?,DEVR?,SATI?I VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TA?INMAZLARA ?L??K?N GENELGEDE DE????KL?K YAPILMASINA DA?R 2014/5 SAYILI GENELGEGAZ?ANTEP SERBEST B?LGES? 31.12.2014 ??LEM HACM? 134.454.581 $ OLARAK GER?EKLE?M??T?R.Yeni Te?vik Sistemi (Yat?r?mlarda Devlet Yard?mlar? Hakk?nda Karar)KULLANICI F?RMA YETK?L?LER? TARAFINDAN M¨¹RACAAT YAPILDI?I TAKT?RDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESM? TAT?LLERDE ??LEMLER?N AKSATILMADAN YAPILAB?LMES? ???N B?LGEDE YETERL? PERSONEL BULUNAB?LECEKT?R.FOTO GALERİ

Depo


T?r Park?


Trafo Y¨¹klemesi


A??k Stok Sahas? ?al??ma


Demiryolu Y¨¹kleme Hizmeti A??l???


GASBA? Y?netim Kurulu ¨¹yeleri


A??k Stok Sahas?


Depolar (D?? G?r¨¹n¨¹m)


GASBA? ?dari Binas?


Depoda Y¨¹kleme ?al??mas?


Gaziantep Serbest B?lge


Gaziantep Serbest B?lgesi


Depo


Gaziantep Serbest B?lge


Gaziantep Serbest B?lgesi


Depo


Gaziantep Serbest B?lge


GASBA? ?dari Binas?

 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
 
div style=" height:0px; overflow:hidden;"> div style=" height:0px; overflow:hidden;">