Duyurular

GAZ?ANTEP SERBEST B?LGES? 31.12.2015 ??LEM HACM? 86.295.782 $ OLARAK GER?EKLE?M??T?RSERBEST B?LGELERDEN BA?KA B?R üLKEYE YAPILAN SATI?LARIN TüRK?YE ?HRACAT KRED? BANKASI A.?.'N?N KRED?, S?GORTA VE GARANT? H?ZMETLER?NDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL?? YAYIMLANDISERBEST B?LGELER B?LG?SAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA G?R?? ?Z?N BELGES? VE TA?IT PULU ?LE ?LG?L? DE????KL?KLERSERBEST B?LGELERDEK? üSTYAPI VE TA?INMAZLARIN TAHS?S?, DEVR?, SATI?I VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TA?INMAZLARA ?L??K?N GENELGEDE DE????KL?K YAPILMASINA DA?R 2014/5 SAYILI GENELGEGAZ?ANTEP SERBEST B?LGES? 31.12.2014 ??LEM HACM? 134.454.581 $ OLARAK GER?EKLE?M??T?RYEN? TE?V?K S?STEM? (YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR)KULLANICI F?RMA YETK?L?LER? TARAFINDAN MüRACAAT YAPILDI?I TAKT?RDE HAFTA SONU, BAYRAM VE RESM? TAT?LLERDE ??LEMLER?N AKSATILMADAN YAPILAB?LMES? ???N B?LGEDE YETERL? PERSONEL BULUNAB?LECEKT?RS?TE HAR?TASI

 

Hizmetlerimiz
Yat?r?m Se?enekleri
Tarifeler
?nsan Kaynaklar?
?nemli Linkler
?leti?im
Kullan?c? Firmalar
Foto Galeri
Yat?r?m Se?enekleri
  Gaziantep Serbest Bölgesi'nin Avantajları
 
Coğrafi Konum Avantajı
 
Mülkiyet Hakkı Avantajı
 
Mali ve Ticari Avantajlar
 
Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvikler
Altyapı ve Teknik Donanım
Faaliyet Konuları ve Süreleri
Ruhsat Çeşitleri  
  Ruhsat Başvuru Prosedürü
 
Akım Şeması
 
Müracaat Formu
 
Depo Kullanma Belgesi Başvuru Prosedürü
 
Serbest Bölge Merkezli Firma Kurulumu
 
Serbest Bölgede Şube Firma Kurulumu
  Yürürlükteki Mevzuat
 
Serbest Bölgeler Kanunu
 
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
 
5084 Sayılı Yasa Sonrası Serbest Bölgeler 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
 
div style=" height:0px; overflow:hidden;"> div style=" height:0px; overflow:hidden;">