Duyurular

GAZ?ANTEP SERBEST B?LGES? 31.12.2015 ??LEM HACM? 86.295.782 $ OLARAK GER?EKLE?M??T?R.SERBEST B?LGELERDEN BA?KA B?R ì‹…YE YAPILAN SATI?LARIN Tâ‹¿YE ?HRACAT KRED? BANKASI A.?.'N?N KRED?, S?GORTA VE GARANT? H?ZMETLER?NDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL?? YAYIMLANDISERBEST B?LGELER B?LG?SAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA G?R?? ?Z?N BELGES? VE TA?IT PULU ?LE ?LG?L? DE????KL?KLER.SERBEST B?LGELERDEK? ã”™API VE TA?INMAZLARIN TAHS?S?,DEVR?,SATI?I VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TA?INMAZLARA ?L??K?N GENELGEDE DE????KL?K YAPILMASINA DA?R 2014/5 SAYILI GENELGEGAZ?ANTEP SERBEST B?LGES? 31.12.2014 ??LEM HACM? 134.454.581 $ OLARAK GER?EKLE?M??T?R.Yeni Te?vik Sistemi (Yat?r?mlarda Devlet Yard?mlar? Hakk?nda Karar)KULLANICI F?RMA YETK?L?LER? TARAFINDAN M⁃AAT YAPILDI?I TAKT?RDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESM? TAT?LLERDE ??LEMLER?N AKSATILMADAN YAPILAB?LMES? ???N B?LGEDE YETERL? PERSONEL BULUNAB?LECEKT?R.HİZMETLERİMİZ


GASBAŞ, bölgede faaliyet gösteren yada göstermek isteyen tüm kuruluşlara dünya standartlarında hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Sosyal Hizmetler

Güvenlik
Kafeterya
Temizlik
Yeşil alanların hazırlanması ve bakımı

İşletme Hizmetleri

İnşaat ve Tadilat Hizmetleri
Elektrik, Su, Telefon, İnternet
Yükleme-Boşaltma, Nakliye, Ekipman ve Eleman Kiralama
Stok kontrolü ve Envanter Raporlama

Bölge içerisinde özel ve genel depolarda bulunan ticari mal ve teçhizat; yangın,terör, deprem vb. tüm riskleri içeren sigorta kapsamına alınmıştır.


 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
 
div style=" height:0px; overflow:hidden;"> div style=" height:0px; overflow:hidden;">